Så langt er vi

Her giver vi dig et kort, historisk overblik over, hvor langt vi er med planerne om at beskytte Nordkysten

Projekt Nordkystens Fremtid er planlagt til at vare fra 2014 til 2021. Der er adskillige elementer, som skal falde på plads i løbet af de kommende år, før en endelig model for sikring af kysten er på plads. Herunder kan du læse om de overordnede milepæle i projektet.

De tre byråd gav håndslag om at tage fælles ansvar
Politikerne i de tre byråd i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner valgte i 2014 at beskytte Nordkysten i fællesskab. De traf senere en principbeslutning om, at alle grundejere i første række og evt. grundejere op til 300 meter fra kysten skal betale en del af kystsikringen.

Juridiske afklaringer
En juridisk afklaring, som Horten-advokaterne havde lavet for kommunerne, slog fast, at kommunerne kan pålægge borgere i de 3 kommuner at betale for kystbeskyttelsen. Men der skal være et behov for beskyttelse. Også grundejere der opnår nytte af projektet kan blive pålagt at betale.

Det tekniske forprojekt
I 2015 blev det tekniske forprojekt sat i gang - det skulle vise, om der overhovedet var grundlag for at sikre kysten med en kombination af hård og blød kystsikring på tværs af kommunegrænserne. Det skulle også kaste lys over, hvordan det vil påvirke naturen, hvad kommunerne kan gøre inden for lovens rammer, og hvordan kommunerne kunne fordele omkostningerne.

Forprojekt gav grønt lys
I løbet af 2016 arbejdede kommunernes gruppe af rådgivere intenst på det tekniske forprojekt, og i august var konklusionerne klare: Rapporten slog fast, at det er muligt at sikre kysten med en kombination af hårde og bløde anlæg uden stor gene for naturen. De tre byråd tog stilling til rapportens konklusioner i oktober 2016 og valgte at fortsætte samarbejdet.

Orienteringsmøde i kommunerne
I begyndelsen af 2017 holdt de tre kommuner de første oprienteringsmøder for alle borgere som supplement til den løbende orientering af projektets nærmere interessenter som for eksempel miljøorganisationer og kystlag.

Næste skridt
Næste skridt er blandt andet finde et egnet sted at suge sand. Det kræver en tilladelse fra staten og der skal gennemføres en VVM-undersøgelse. Der skal også udarbejdes et egentligt kystteknisk myndighedsprojekt sammen med en VVM-undersøgelse. Desuden skal politikerne i de tre byråd i løbet af 2017 beslutte, hvem der skal betale for kystsikringen. Om alt går vel er kommunerne klar til at gå i gang med at sikre kysten i 2021.

Her kan du se en oversigt over projektplanen for Nordkystens Fremtid fra 2017 og frem:

TIDS- OG PROCESPLAN