Det sker i 2020

Her kan du læse om, hvad Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommuner planlægger at gennemføre i år

Der er to store opgaver i 2020

1) Miljøkonsekvensvurderinger af anlægsprojekt og råstofindvinding
Rådgiverne udarbejder rapporter, der viser konsekvenserne for miljøet, både når vi anlægger projektet, og der hvor vi planlægger at hente sand, grus og ral. Det skal ske på den mest forsvarlige måde over for miljøet. Miljøkonsekvensvurdering for anlægsprojektet politisk behandles sammen med kystbeskyttelsesprojektet og kommer i offentlig høring.

2) Bidragsfordeling
Byrådene i de tre kommuner gennemfører en bidragsfordeling, der afgør, hvordan udgifterne til kystbeskyttelsen skal fordeles mellem blandt andet kystgrundejere og kommunen.

Få det fulde overblik over aktiviteterne for Nordkystens Fremtid her:

TIDS- OG PROCESPLAN