Det sker i 2019

Her kan du læse om, hvad Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommuner planlægger at gennemføre i år

Kommunerne planlægger at gennemføre fire overordnede aktiviteter i 2019

1) Råstofefterforskning 
Rådgivere undersøger, hvor i Kattegat vi kan hente de store mængder materialer, vi har brug for.

2) Miljøkonsekvensvurdering 
Rådgiver udarbejder en rapport, der viser konsekvenserne for miljøet, både når vi anlægger projektet, og der hvor vi planlægger at hente sand, grus og ral. Det skal ske på den mest forsvarlige måde over for miljøet. Miljøkonsekvensvurdering for anlægsprojektet politisk behandles sammen med kystbeskyttelsesprojektet.

3) Bidragsfordeling 
Kommunerne gennemfører en bidragsfordeling, der afgør, hvordan udgifterne til kystbeskyttelsen skal fordeles mellem blandt andet kystgrundejere og kommunen.

4) Vedtagelse af myndighedsprojektet
Politikerne i de 3 kommuner vedtager det kysttekniske myndighedsprojekt, der beskriver hvordan man med projektet vil kystbeskytte nordkysten og med hvilke materialer samt hvor.

Få det fulde overblik over aktiviteterne for Nordkystens Fremtid her:

TIDS- OG PROCESPLAN